Naver Line No:N-age
  Tencent QQ:1826317235
   抵制不良遊戲    拒絕閃服坑服
   注意自我保護    謹防受騙上當
   適度遊戲益腦    沈迷遊戲傷身
   小心謹慎交友    提高判斷能力
   避免盲目從眾    提高自控能力
   合理安排時間    享受健康生活